Meisjes met een droom, worden vrouwen met een visie

Laat meisjes van het Garuda House naar school gaan.
help mee
Garuda House Bali
Garuda House Bali

ANBI

Stichting Garuda House is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat heeft voor ons voordelen, bijvoorbeeld dat we onder voorwaarden geen schenk- en erfbelasting betalen. Maar dat heeft ook voordelen voor u als donateur.

Zo zijn giften aan Garuda house deels aftrekbaar van de belasting, periodiek schenkingen zelfs volledig. Bij een periodieke schenking legt u vast dat u voor een periode van in ieder geval 5 jaar een bepaalde schenking doet. Zo kunt u niet alleen tenminste 1 meisje helpen met het krijgen van middelbaar onderwijs en goede zorg, maar ook een behoorlijk deel van uw schenking via de belasting terugkrijgen. Voor de aftrek van periodieke schenkingen geldt geen minimaal of maximaal schenkingsbedrag. Wilt u meer weten over periodiek schenken, neem contact met ons op. Wilt u meer weten over belastingaftrek van giften, dan helpt de Belastingdienst u graag verder.

Maar er zijn ook andere voordelen van geven aan een erkende ANBI. Zo weet u bijvoorbeeld dat tenminste 90% van onze uitgaven gaan naar het Garuda house, dus dat uw geld echt besteed wordt aan de opvoeding en educatie van de meisjes. Daarnaast weet u dat er een actueel beleidsplan is en een transparante begroting.

Naam: Stichting Garuda House Bali
KVK nummer: 57130000
RSIN nummer: 852450205

Rekeningnummer: NL 76 INGB 0004 2167 94 t.n.v. Stichting Garuda House Bali 

Meer informatie?

Neem contact met ons op.
Postadres Nederland:
Handelsstraat 48A
9501 EW Stadskanaal
T: +31 (0)6 53656837
E: info@garudahouse.org
Kvk: 57130000

(bellen voor afspraak)

Bezoek:

In het Garuda House staan de kinderen voorop.
Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van de roosters en privacy van de kinderen en deze te respecteren.
Stichting Garuda House Bali wil hiermee het bezoek van het Garuda House zoveel mogelijk minimaliseren.
De kinderen moeten zich kunnen concentreren op hun studie en moeten niet het gevoel hebben “ter tentoonstelling” gezet te worden.
Voor meer vragen neem dan contact via mail, info@garudahouse.org

Publicaties:

Stichting Garuda House is een stichting en dit betekend dat iedereen het jaarverslag kan inzien.

Oude jaarverslagen zijn per mail opvraagbaar.

Bijlagen:

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

BELEIDSPLAN 2019
BELONINGSBELEID
organisatiebeschrijving
Jaarrekening 2018 Garuda House
Jaarrekening 2017
Begroting en dekkingsplan 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015

Functie bestuurders:

Voorzitter: de heer J.A.J. Langeveld

Bestuurslid: de heer A.S. Smeele

Bestuurslid: vacant

Woordvoerder en algemeen directeur:
mevrouw D. Langeveld-Kamst

Stichting Garuda House Bali is een onderdeel van Batu Foundation